Green Bouquet Oy
Hiidenkirnuntie 5
48770 Kotka, Finland

+358440150720
kaija@greenbee.fi

Are you interested in our products? Contact us!

Kaija Sainio

Kaija Sainio

Entrepreneur / owner